juodadarbis

juodadar̃bis,smob., adj. (2) Š, juodadárbis (1) 610 nekvalifikuotas darbininkas: Buvo likę tik keli meistrai tekintojai, du šaltkalviai ir vienas kitas juodadarbis . Mes esam tik juodadar̃biai Brt. Rajonuose trūko dailidžių, šoferių, suvirintojų, juodadarbių . Buvo juodadarbis, dirbo plytinėse, o, atėjus tarybinei valdžiai, jis susidomėjo konstrukcijomis ir pasidarė inžinierius konstruktorius (sov.) . Seniau sunkiausia buvo gyventi juodadarbiui žmogui Lnkv. Įpratau kalbėti su draugais jau lietuviškai: pirmiau turėdavau drąsos tik su juodadarbiais kaimo žmonėmis ta kalba kalbėti J.Jabl.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • juodadarbis — juodadar̃bis, juodadar̃bė dkt. Emigrãcijoje tẽko ir juodadarbiù pabūti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • beamatis — beamãtis, ė smob. (2) Yl kas nemoka amato, juodadarbis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dryžanugaris — dryžanugãris, ė smob., adj. (2) 1. kas su dryža nugara: Mūs kiaulė ataveda paršelių margų ir dryžanugãrių Prng. 2. prk. juodadarbis: Ne in ponų, o in dryžanugãrių kupros kryžiai griūva Vj …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • juodnagis — juodnãgis, ė adj., smob. (2), juodnagis (1) kas juodais nagais; juodadarbis: Juodnagė̃lę (apsišlerpusią) pačią gavo Grž. Kad ir ponas, bet juodnagis Grž. Kai supykdavo, visaip jis mum išlojodavo: tamsuoliais, juodnãgiais Bsg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • juodnugaris — juodnugãris, ė adj., smob. (2) Š, BŽ113, Vkš 1. kas su juoda nugara: Juodnugãris jautis, juodnugãrė karvė J. Darbštus kaip jautis juodnugaris Vaižg. Juodnugarės karvės didelis tešmuo rš. Mes važiuosim į Žagares, parsivešim juodnugares (d.) Pšl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • juodpurvis — 2 juodpur̃vis, ė adj. (2) juodadarbis: Juodpur̃vė boba Lk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krovikas — krovìkas, ė smob. (2) 1. KI109, BŽ469 darbininkas, kuris krauna (prekes), krovėjas: Jis buvo juodadarbis, krovikas rš. Krovikai krovė į laivą prekes rš. Krovikai nešė po didelį krovinį rš. 2. K, N kas krauna šieną ar javus: Vežimas apvirto ir su …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prastadarbis — prastadar̃bis, ė smob. (2) NdŽ, prastadarbis (1) BŽ610 nekvalifikuotas darbininkas, juodadarbis: Kokia aš šeiminykė, būdama prastadarbė! Pn. Jis nebe prastadarbis, o savarankis darbininkas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priteršti — 1 priter̃šti, ia, prìteršė tr. 1. N, I, K, LL310, NdŽ, KŽ, DŽ1, KlvrŽ, Šd, Rz pridergti, pribjauroti: Kiti darbininkai nuomiegį numiegojo, o Marikei priterštų indų stovi malkos Žem. Kam aš turu leisti, kad mun lovos būtų priterštos Žr. O dabar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • purvelys — purvelỹs, ė̃ smob. (3b) kas veliasi po purvą, juodadarbis: Purvelė̃ yra prasta merga J …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.